logo.jpg
  ZOEK
Arvicola
Login
Nieuw
 
Links
 
Zwemschool

Wat doen we?

 

Onze zwemschool startte in 2009 met een uniek lesproject in Kalmthout. Ondertussen zijn scholen, andere zwemclubs en een aantal privé-lesgevers in het gemeentelijk zwembad gevolgd in deze vernieuwende lesmethode; weliswaar mede onder druk van de nieuwe leerlijn zwemmen die van hogerhand wordt opgelegd. Wij juichen dit uiteraard toe. AZK is en blijft overtuigd dat het belangrijk is om kinderen een correcte basis in het zwemmen mee te geven vanaf de start waarbij de zwemveiligheid voorop staat en waardoor er een FUNdering wordt gemaakt waarop een sportzwemmer in de toekomst kan bouwen.

 

Met deze overtuiging in gedachten zullen wij altijd blijven streven naar de best mogelijk zwemopleiding. Onze lesgevers zijn gediplomeerd en blijven zich constant bijscholen om dit mogelijk te maken.

 

Onze leden kunnen hiervan ten volle profiteren. De investering die u, als ouder, maakt door te kiezen voor een verantwoorde zwemopleiding bij AZK, zal in de toekomst lonen.

 

Onze lesmethode wordt wetenschappelijk en pedagogisch onderbouwd a.h.v. :

 

- Kennis van de Vlaamse Trainersschool

- Inzichten via bijscholingen

- Leerervaringen van andere clubs

- Eigen ervaringen, maar altijd getoetst aan externen.

 

Spelenderwijs worden de kinderen in de zwemsport geïnitieerd. Weg met waterangst! Tijd voor salto’s, buikdraai, duiken, hoepelzwemmen, zwemplezier en speels ontdekken. Dit alles uiteraard met 1 belangrijk doel : TECHNISCH CORRECT LEREN ZWEMMEN.

 

Deskundige lesgevers bekommeren zich wekelijks om de zwemmers en brengen hen meer bij dan enkele zwemtechnieken. De doelstelling van AZK is immers niet het behalen van een zwemdiploma, maar wel het bereiken van levenslang zwemplezier (recreatief of competitief) voor de zwemmer.

 

De gemiddelde zwemmer (startleeftijd 4 of 5 jaar) doorloopt onze zwemschool in een tijdspanne van 5 jaren. Hij/zij beheerst dan de 4 zwemstijlen, kan duiken en kent de keerpunten. Hij /zij kan deze zwemstijlen gedurende langere afstanden volhouden.

 

Zwemschoolgroepen en hun doelstellingen

 

De zwemschool bestaat uit 5 niveau- groepen : ZS1, ZS2, ZS3, ZS4, Startblokteam/Beloftenteam/Schakelgroep of ZSN

 

DOELSTELLING ZS1

We starten met een zeer degelijke watergewenning voor 4- en 5-jarigen : hieronder verstaan wij dat de kinderen de angst voor het water moeten overwinnen, maar ook dat zij alle basisvaardigheden onder de knie moeten hebben. Basisvaardigheden zijn elementaire technieken die aan de basis liggen van alle zwemslagen (evenwicht, stroomlijnen, stuwen met armen, stuwen met benen, aquatisch ademhalen).

Naast de watergewenningsoefeningen gaan we in deze groep vooral werken rond leren drijven, pijlen, stuwen met benen in buiklig en ruglig, roteren rond de lengte-as en de ademhaling voor de borstcrawl. We springen vanaf de startblok in het diepe bad en komen zelfstandig naar de zwembadrand.

 

DOELSTELLING ZS2

Eerst leren we rugslag en borstcrawl zwemmen. Daarna komt de beenslag van de schoolslag aan de beurt. We starten met de eerste lichaamsbewegingen voor de vlinderslag (snoeken). We leren eveneens duiken vanaf de zwembadrand en we leren draaien rond de breedte-as (bolletjes maken).

 

DOELSTELLING ZS3

De coördinatie van de schoolslag in combinatie met de ademhaling wordt geïntroduceerd.

We blijven oefenen op alle basisoefeningen; de gekende zwemstijlen worden verder verfijnd.

We duiken vanaf de startblok en we starten met oefeningen op keerpunten.

 

DOELSTELLING ZS4

Verder blijven we oefenen op alle zwemstijlen en de afstand wordt opgedreven naar 50 m. In bepaalde groepen van ZS4 leren we ook de vlinderslag aan. In ZS4 geven we een 8-tal kinderen de kans om gedurende een jaar intensief te oefenen op zwemtechniek. De kinderen volgen 3 lessen per week. De kinderen worden geselecteerd door de trainers op basis van hun zwemprestaties en aanwezigheden gedurende het voorgaande sportjaar. (ZS4 A)

 

DOELSTELLING STARTBLOKTEAM

De technische leerschool is voorbij. De zwemmer beheerst de 3-4 zwemstijlen of heeft de leeftijd bereikt waarop hij/zij de zwemschool dient doorlopen te hebben. Hij/zij wordt in deze groep klaargestoomd voor ons Sportteam. We gaan de afstanden opdrijven ; bij het einde van dit sportjaar moet de zwemmer in staat zijn om afstand af te leggen in borstcrawl. Ook de rugslag en de schoolslag moet correct volgehouden kunnen worden voor enkele honderden meters.

 

DOELSTELLING BELOFTENTEAM

Heb je de afgelopen jaren in onze zwemschool laten zien dat je werkelijk gebeten bent door de zwemmicrobe en beheers je de zwemstijlen heel goed, dan kan je geselecteerd worden voor deze zwemgroep. Het Beloftenteam traint 3 x per week om de aangeleerde zwemstijlen nog verder te verfijnen en deze te leren volhouden over langere afstanden. Dit met de doelstelling om het volgende sportjaar eventueel te kunnen aansluiten bij de Competitieploeg. Er wordt in deze groep uiteraard veel aandacht besteed aan zwemtechniek, maar ook aan teamcohesie en sportiviteit. Het aantal aanwezigheden op de trainingen moet ruim boven de 85% liggen en de zwemmers dient deel te nemen aan de Paco-wedstrijden, clubkampioenschappen en liefst ook aan de extra clubactiviteiten zoals zwemkamp. In het Beloftenteam is niet alleen de inzet van de zwemmer belangrijk, maar wordt ook de betrokkenheid van de ouders bij de zwemtraining van hun kind van cruciaal belang.

 

DOELSTELLING SCHAKELGROEP

Een schakelgroep wordt enkel opgericht voor bestaande leden die een meer individueel programma nodig hebben. Bijvoorbeeld : zwemmers die niet via de doelstelling van een Beloftengroep naar de Competitie-afdeling kunnen gebracht worden, of zwemmers die omwille van talent nog extra vaardigheden kunnen aanleren binnen onze Zwemschool die in het normale traject niet voor hen zouden worden aangeboden. De uitnodiging om deel te nemen in onze Schakelgroep is een gunst voor zwemmers die nog een bepaalde ambitie willen bewerkstelligen, en die zich in het verleden binnen onze clubwerking ten volle hebben bewezen door inzet en positiviteit.

 

ZSN

Indien mogelijk maken we een extra groep ZSN (Zwemschool Nieuw). Dit is een groep voor kinderen die nog op lagere schoolleeftijd instappen in onze zwemschool. We leren deze kinderen eerst de basisvaardigheden van het zwemmen aan zodat zij daarna kunnen instromen in een bestaande lesgroep afhankelijk van hun leeftijd.

 

Lesgevers

 

Wij trachten om aan elke groep een vaste lesgever toe te wijzen zodat elke zwemmer een goede opvolging heeft. De vaste lesgever zorgt voor de opvolging van de volledige zwemgroep; behaalt mijn groep de vooropgestelde doelstelling, zal mijn groep klaar zijn voor het behalen van het brevet, moet de planning van mijn zwemgroep worden bijgestuurd,… De vaste lesgever is de vertrouwenspersoon van de zwemmer en zal de verantwoordelijke of de hoofdtrainer betrekken indien nodig om eventueel bij te sturen.

 

Enkele groepen hebben een vaste trainer die “groepstrainer” wordt genoemd. De groepstrainer geeft les aan een groep die meerdere keren per week les heeft en waar een meer gedetailleerde opvolging nodig/wenselijk is. De groepstrainer is op (bijna) elke les van deze groep aanwezig en maakt individuele zwemmersfiches om deze gedetailleerde opvolging mogelijk te maken.

 

Groepstrainers sportjaar 2019-2020 :

 

ZS3A : Inge Vorsselmans

ZS4A : Inge Vorsselmans

BELOFTEN : Inge Vorsselmans

 

Vaste lesgevers sportjaar 2019-2020 :

 

ZS1A : Linsey Peeters

ZS1C1-2 : Kyan Janssens

ZS2A : Beau Crocaerts

ZS2B : Kyan Janssens

ZS2D1 :

ZS2D2 :

ZS3B : Inge Vorsselmans

ZS3D1 :

ZS3D2 :

ZS4B : Beau Crocaerts

ZS4C :

STARTBLOK :

SCHAKELGROEP : Inge Vorsselmans

 

PS : De groepstrainers of vaste trainers van de groepen die meerdere keren per week of op zaterdagavond oefenen zijn reeds bepaald. De vaste trainers voor de andere groepen worden begin september bepaald.


Afdrukken  
 
Copyright ARVICOLA
Gebruiksovereenkomst - Privacybeleid
Powered by STOSIO