logo.jpg
  ZOEK
Arvicola
Login
Nieuw
 
Links
 
Zwemschool

Wat doen we ?

 

Onze zwemschool startte in 2009 met een uniek lesproject in Kalmthout. Ondertussen
zijn scholen, andere zwemclubs en een aantal privé-lesgevers in het gemeentelijk
zwembad gevolgd in deze vernieuwende lesmethode; weliswaar mede onder druk van
de nieuwe leerlijn zwemmen die van hogerhand wordt opgelegd. Wij juichen dit
uiteraard toe. AZK is en blijft overtuigd dat het belangrijk is om kinderen een correcte
basis in het zwemmen mee te geven vanaf de start waarbij de zwemveiligheid voorop
staat en waardoor er een FUNdering wordt gemaakt waarop een sportzwemmer in de
toekomst kan bouwen.


Met deze overtuiging in gedachten zullen wij altijd blijven streven naar de best mogelijk
zwemopleiding. Onze lesgevers zijn gediplomeerd en blijven zich constant bijscholen
om dit mogelijk te maken.


Onze leden kunnen hiervan ten volle profiteren. De investering die u, als ouder, maakt
door te kiezen voor een verantwoorde zwemopleiding bij AZK, zal in de toekomst lonen.


Onze lesmethode wordt wetenschappelijk en pedagogisch onderbouwd a.h.v. :


- Kennis van de Vlaamse Trainersschool
- Inzichten via bijscholingen
- Leerervaringen van andere clubs
- Eigen ervaringen, maar altijd getoetst aan externen.


Spelenderwijs worden de kinderen in de zwemsport geïnitieerd. Weg met waterangst!
Tijd voor salto’s, buikdraai, duiken, hoepelzwemmen, zwemplezier en speels ontdekken.
Dit alles uiteraard met 1 belangrijk doel : TECHNISCH CORRECT LEREN ZWEMMEN.


Deskundige lesgevers bekommeren zich wekelijks om de zwemmers en brengen hen
meer bij dan enkele zwemtechnieken. De doelstelling van AZK is immers niet het
behalen van een zwemdiploma, maar wel het bereiken van levenslang zwemplezier
(recreatief of competitief) voor de zwemmer.
De gemiddelde zwemmer (startleeftijd 4 of 5 jaar) doorloopt onze zwemschool in een
tijdspanne van 5 jaren. Hij/zij beheerst dan de 4 zwemstijlen, kan duiken en kent de
keerpunten.
Hij /zij kan deze zwemstijlen gedurende langere afstanden volhouden.

 


Zwemschoolgroepen en hun doelstellingen


De zwemschool bestaat uit 6 groepen : ZS1, ZS2, ZS3, ZS4, Startblokteam en
Beloftenteam.


DOELSTELLING ZS1
We starten met een zeer degelijke watergewenning voor 4- en 5-jarigen : hieronder
verstaan wij dat de kinderen de angst voor het water moeten overwinnen, maar ook dat
zij alle basisvaardigheden onder de knie moeten hebben. Basisvaardigheden zijn
elementaire technieken die aan de basis liggen van alle zwemslagen (evenwicht,
stroomlijnen, stuwen met armen, stuwen met benen, aquatisch ademhalen)
Naast de watergewenningsoefeningen gaan we in deze groep vooral werken rond leren
drijven, pijlen, stuwen met benen in buiklig en ruglig, roteren rond de lengte-as en de
ademhaling voor de borstcrawl. We springen vanaf de startblok in het diepe bad en

komen zelfstandig naar de zwembadrand.


DOELSTELLING ZS2
Eerst leren we rugslag en borstcrawl zwemmen. Daarna komt de beenslag van de
schoolslag aan de beurt.
We starten met de eerste lichaamsbewegingen voor de vlinderslag (snoeken).
We leren eveneens duiken vanaf de zwembadrand en we leren draaien rond de breedteas (bolletjes maken).


DOELSTELLING ZS3
De coördinatie van de schoolslag in combinatie met de ademhaling wordt
geïntroduceerd.
We blijven oefenen op alle basisoefeningen; de gekende zwemstijlen worden verder
verfijnd.
We duiken vanaf de startblok en we starten met oefeningen op keerpunten.


DOELSTELLING ZS4
Verder blijven we oefenen op alle zwemstijlen en de afstand wordt opgedreven naar 50
m. In bepaalde groepen van ZS4 leren we ook de vlinderslag aan.
In ZS4 geven we een 8-tal kinderen de kans om gedurende een jaar intensief te oefenen
op zwemtechniek. De kinderen volgen 3 lessen per week. De kinderen worden
geselecteerd door de trainers op basis van hun zwemprestaties en aanwezigheden
gedurende het voorgaande sportjaar. (ZS4 A)


DOELSTELLING STARTBLOKTEAM
De technische leerschool is voorbij. De zwemmer beheerst de 4 zwemstijlen of heeft de
leeftijd bereikt waarop hij/zij de zwemschool dient doorlopen te hebben. Hij/zij wordt in
deze groep klaargestoomd voor ons Sportteam. We gaan de afstanden opdrijven ; bij het
einde van dit sportjaar moet de zwemmer in staat zijn om afstand af te leggen in
borstcrawl. Ook de rugslag en de schoolslag moet correct volgehouden kunnen worden
voor enkele honderden meters.


BELOFTENTEAM
Heb je de afgelopen jaren in onze zwemschool laten zien dat je werkelijk gebeten bent
door de zwemmicrobe en beheers je de zwemstijlen heel goed, dan kan je geselecteerd
worden voor deze zwemgroep. Het Beloftenteam traint 3 x per week om de aangeleerde
zwemstijlen nog verder te verfijnen en deze te leren volhouden over langere afstanden.
Dit met de doelstelling om het volgende sportjaar eventueel te kunnen aansluiten bij de
Competitieploeg. Er wordt in deze groep uiteraard veel aandacht besteed aan
zwemtechniek, maar ook aan teamcohesie en sportiviteit. Het aantal aanwezigheden op
de trainingen moet ruim boven de 85% liggen en de zwemmers dient deel te nemen aan
de Paco-wedstrijden, clubkampioenschappen en liefst ook aan de extra clubactiviteiten
zoals zwemkamp. In het Beloftenteam is niet alleen de inzet van de zwemmer belangrijk,
maar wordt ook de betrokkenheid van de ouders bij de zwemtraining van hun kind van
cruciaal belang.


ZSN
Indien mogelijk maken we een extra groep ZSN (Zwemschool Nieuw). Dit is een groep
voor kinderen die nog op lagere schoolleeftijd instappen in onze zwemschool. We leren
deze kinderen eerst de basisvaardigheden van het zwemmen aan.

 


Lesgevers


Wij trachten om aan elke groep een vaste lesgever toe te wijzen zodat elke zwemmer
een goede opvolging heeft. De vaste lesgever zorgt voor de opvolging van de volledige
zwemgroep; behaalt mijn groep de vooropgestelde doelstelling, zal mijn groep klaar zijn
voor het behalen van het brevet, moet de planning van mijn zwemgroep worden
bijgestuurd,… De vaste lesgever is de vertrouwenspersoon van de zwemmer en zal de
verantwoordelijke of de hoofdtrainer betrekken indien nodig om eventueel bij te sturen.


Enkele groepen hebben een vaste trainer die “groepstrainer” wordt genoemd. De
groepstrainer geeft les aan een groep die meerdere keren per week les heeft en waar
een meer gedetailleerde opvolging nodig/wenselijk is. De groepstrainer is op elke les van
deze groep aanwezig(of wordt vervangen door hoofdtrainer, verantwoordelijke of hoofd
sportcel) en maakt individuele zwemmersfiches om deze gedetailleerde opvolging
mogelijk te maken. De groepstrainers zitten regelmatig samen met de verantwoordelijke
om de progressie van de zwemmers te bespreken en om het lesprogramma en
lesaanbod te kunnen bijsturen.


Groepstrainers sportjaar 2018-2019 :
ZS3A : Inge Vorsselmans
ZS4A : Inge Vorsselmans
Beloften : Jorinde Vorsselmans of Inge Vorsselmans


Vaste lesgevers sportjaar 2018-2019 :
ZS1C1-2-3 : Ellen Brughmans
ZS1C4 :
ZSN :
ZS2A : Inge Vorsselmans
ZS2B : Liesbeth Uytdewilligen
ZS2D1 :
ZS2D2 :
ZS3D1 :
ZS3D2 :
ZS3D3 :

ZS4C1 :
ZS4C2 :
STARTBLOK :


PS : De groepstrainers of vaste trainers van de groepen die meerdere keren per week of
op zaterdagavond oefenen zijn reeds bepaald. De vaste trainers voor de andere
groepen worden begin september bepaald.

 


Afdrukken  
 
Copyright ARVICOLA
Gebruiksovereenkomst - Privacybeleid
Powered by STOSIO