De ontwikkeling van de competitiezwemmer wordt ingepast in een meerjarenplanning. Deze meerjarenplanning voorziet in een lineaire ontwikkelingslijn voor eendjes tot en met miniemen (op basis van maturiteit van het kind). Nadien is er de keuze om voldoende of meer te trainen naargelang de eigen ambities en de evaluatie door de trainers. Deze meerjarenplanning wordt geconcretiseerd in een jaarplan, aangepast aan elke groep.

 

Competitie 1

 

De leeftijd van deze zwemmers ligt tussen 8 en 10 jaar (leeftijd in september). Zwemmers uit deze groep kunnen deelnemen aan een beperkt aantal wedstrijden, die voldoende begeleid zullen worden. De doelstelling van de eendjes groep is om de techniek verder uit te diepen, de afstand verder op te bouwen en op een rustige en verantwoorde manier kennis te maken met het wedstrijd zwemmen.

 

Competitie 2

 

Deze groep bestaat uit zwemmers tussen 10 en 12 jaar (in september). Meisjes van 12 jaar kunnen mogelijk ook al in de C3 groep ingedeeld worden indien zijn hiervoor klaar zijn. De hoofddoelstellingen van deze groep zijn de techniek van alle stijlen verfijnen (ook op langere afstand) en verdere opbouw van het algemeen (aeroob) uithoudingsvermogen in crawl.

 

Competitie 3

 

In deze groep zwemmen jongeren tussen 12 en 14 jaar (in september). De trainingsintensiteit zal hier geleidelijk toenemen. De zwemmers zullen hier voor het eerst anaeroob gaan trainen, iets wat bij de C2 groep nog niet gebeurde. Verschillende soorten uithoudingstrainingen komen hier aanbod, er wordt verder getraind op verschillende stijlen.

 

Competitie A en B

 

In deze groepen zwemmen zwemmers vanaf 15 jaar met als doel vooral het opkrikken van de uithouding zowel aeroob als anaeroob. Persoonlijke stijl zal in deze groep meer centraal komen te staan.

 

De keuze competitie A of B is een keuze van de trainers in overleg met de zwemmers. Zwemmers zullen elk jaar opnieuw geƫvalueerd worden op basis van enkele criteria. Afhankelijk van het aantal kandidaten moet een zwemmer voldoen aan twee of meerdere van deze criteria:

 

- Trainingsattitude en algemene inzet (deze voorwaarde moet altijd in orde zijn)

- De mogelijkheid tot het behalen van limiettijden voor kampioenschappen op Vlaams en

- Belgische niveau.

- Bewust kiezen voor intensief competitie zwemmen (als eerste hobby).

- Voldoende aanwezigheden de afgelopen jaren.

 

Wisselen van Competitie A naar B of omgekeerd is eventueel mogelijk op vraag van de zwemmer of verantwoordelijke competitie indien toch voldaan aan bepaalde voorwaarden.