Aanpassing bestuur

Na onze algemene vergadering is de samenstelling van het bestuur een beetje gewijzigd. Jimmy Delissen en Inge Kestens hebben beslist om te stoppen als bestuurslid, we wensen hen te bedanken voor al hun inzet de voorbije jaren!!

Nathalie de la Bruyère komt dan weer ons bestuur versterken. We willen haar alvast bedankt en wensen haar veel succes met haar nieuwe functie!