Aanpassing bestuur

Na onze algemene vergadering is de samenstelling van het bestuur een beetje gewijzigd. Anouk Doggen, Wendy Gabriëls en Marianne Beyers hebben beslist om te stoppen als bestuurslid, we wensen hen te bedanken voor al hun inzet de voorbije jaren!!

Niels Mattheeusen komt dan weer ons bestuur versterken. We willen hem alvast bedanken en wensen hem veel succes met zijn nieuwe functie!