Zwemschool

Starten in onze zwemschool

Starten in de zwemschool kan in het jaar dat je 4 jaar of 5 jaar wordt . De nieuwe zwemmers starten in ZS1 op de tweede zaterdag van september op zaterdagavond tussen 17.00 u en 19.00 u, tenzij anders vermeld in de bevestigingsbrief. We doen ons uiterste best om zo veel mogelijk 4- en 5-jarigen van onze wachtlijst te laten starten, daarom kan het zijn dat er ook in de voormiddag een lesgroep wordt ingelegd.

De kinderen die starten op 6-jarige leeftijd of ouder, starten in ZSN (zwemschool nieuw) of leggen een zwemtest af. Afhankelijk van het zwemniveau en de vrije plaatsen in de bestaande zwemgroepen wordt bepaald of zij kunnen starten in onze club. Van deze kinderen wordt verwacht dat zij watergewend zijn en kunnen pijlen en drijven op buik en rug (zie doelstelling ZS1 bij wat- doel?). Afhankelijk van de leeftijd wordt er verder verwacht dat zij rugslag, borstcrawl en schoolslag beheersen. Vanaf de leeftijd van 10 jaar moeten zij deze stijlen ook over een afstand van 200 m kunnen volhouden.

Wat doen we?

Onze zwemschool

Onze zwemschool startte in 2009 met een uniek lesproject in Kalmthout. Ondertussen zijn scholen, andere zwemclubs en een aantal privé-lesgevers in het gemeentelijk zwembad gevolgd in deze vernieuwende lesmethode; weliswaar mede onder druk van de nieuwe leerlijn zwemmen die van hogerhand wordt opgelegd. Wij juichen dit uiteraard toe. AZK is en blijft overtuigd dat het belangrijk is om kinderen een correcte basis in het zwemmen mee te geven vanaf de start waarbij de zwemveiligheid voorop staat en waardoor er een FUNdering wordt gemaakt waarop een sportzwemmer in de toekomst kan bouwen.

Met deze overtuiging in gedachten zullen wij altijd blijven streven naar de best mogelijk zwemopleiding. Onze lesgevers zijn gediplomeerd en blijven zich constant bijscholen om dit mogelijk te maken.

Onze leden kunnen hiervan ten volle profiteren. De investering die u, als ouder, maakt door te kiezen voor een verantwoorde zwemopleiding bij AZK, zal in de toekomst lonen.

Onze lesmethode

Spelenderwijs worden de kinderen in de zwemsport geïnitieerd. Weg met waterangst! Tijd voor salto’s, buikdraai, duiken, hoepelzwemmen, zwemplezier en speels ontdekken. Dit alles uiteraard met 1 belangrijk doel : Technisch correct leren zwemmen

Deskundige lesgevers bekommeren zich wekelijks om de zwemmers en brengen hen meer bij dan enkele zwemtechnieken. De doelstelling van AZK is immers niet het behalen van een zwemdiploma, maar wel het bereiken van levenslang zwemplezier (recreatief of competitief) voor de zwemmer.

De gemiddelde zwemmer (startleeftijd 4 of 5 jaar) doorloopt onze zwemschool in een tijdspanne van 5 jaren. Hij/zij beheerst dan de 4 zwemstijlen, kan duiken en kent de keerpunten. Hij /zij kan deze zwemstijlen gedurende langere afstanden volhouden.

Onze zwemschoolgroepen en hun doelstellingen

De zwemschool bestaat uit 5 niveau-groepen: 

Voor de groepsindeling worden een aantal zaken in acht genomen : leeftijd, zwemniveau, inzet en aanwezigheid voorgaande sportjaar,… De groepsverdeling wordt bepaald door de verantwoordelijke van de zwemschool in samenspraak met de lesgevers.

We starten met een zeer degelijke watergewenning voor 4- en 5-jarigen : hieronder verstaan wij dat de kinderen de angst voor het water moeten overwinnen, maar ook dat zij alle basisvaardigheden onder de knie moeten hebben. Basisvaardigheden zijn elementaire technieken die aan de basis liggen van alle zwemslagen (evenwicht, stroomlijnen, stuwen met armen, stuwen met benen, aquatisch ademhalen).

Naast de watergewenningsoefeningen gaan we in deze groep vooral werken rond leren drijven, pijlen, stuwen met benen in buiklig en ruglig, roteren rond de lengte-as en de ademhaling voor de borstcrawl. We springen vanaf de startblok in het diepe bad en komen zelfstandig naar de zwembadrand.

Eerst leren we rugslag en borstcrawl zwemmen. Daarna komt de beenslag van de schoolslag aan de beurt. We starten met de eerste lichaamsbewegingen voor de vlinderslag (snoeken). We leren eveneens duiken vanaf de zwembadrand en we leren draaien rond de breedte-as (bolletjes maken).

De coördinatie van de schoolslag in combinatie met de ademhaling wordt geïntroduceerd. We blijven oefenen op alle basisoefeningen; de gekende zwemstijlen worden verder verfijnd. We duiken vanaf de startblok en we starten met oefeningen op keerpunten.

Verder blijven we oefenen op alle zwemstijlen en de afstand wordt opgedreven naar 50 m. In bepaalde groepen van ZS4 leren we ook de vlinderslag aan. In ZS4 geven we een 8-tal kinderen de kans om gedurende een jaar intensief te oefenen op zwemtechniek. De kinderen volgen 3 lessen per week. De kinderen worden geselecteerd door de trainers op basis van hun zwemprestaties en aanwezigheden gedurende het voorgaande sportjaar. (ZS4 A)

Naast het opdrijven van afstanden van de reeds gekende zwemstijlen wordt de vlinderslag aangeleerd en/of verfijnd. Zo bereiden we de zwemmers verder voor op het Sportteam. Daarvoor moet de zwemmer op het einde van het jaar in staat zijn om afstand af te leggen in borstcrawl. Ook de rugslag en de schoolslag moet correct volgehouden kunnen worden voor enkele honderden meters.

Heb je de afgelopen jaren in onze zwemschool laten zien dat je werkelijk gebeten bent door de zwemmicrobe en beheers je de zwemstijlen heel goed, dan kan je geselecteerd worden voor deze zwemgroep. Het Beloftenteam traint 3 x per week om de aangeleerde zwemstijlen nog verder te verfijnen en deze te leren volhouden over langere afstanden. Dit met de doelstelling om het volgende sportjaar eventueel te kunnen aansluiten bij de Competitieploeg. Er wordt in deze groep uiteraard veel aandacht besteed aan zwemtechniek, maar ook aan teamcohesie en sportiviteit. Het aantal aanwezigheden op de trainingen moet ruim boven de 85% liggen en de zwemmers dient deel te nemen aan de Paco-wedstrijden, clubkampioenschappen en liefst ook aan de extra clubactiviteiten zoals zwemkamp. In het Beloftenteam is niet alleen de inzet van de zwemmer belangrijk, maar wordt ook de betrokkenheid van de ouders bij de zwemtraining van hun kind van cruciaal belang. 

Indien mogelijk maken we een extra groep ZSN (Zwemschool Nieuw). Dit is een groep voor kinderen die nog op lagere schoolleeftijd instappen in onze zwemschool. We leren deze kinderen eerst de basisvaardigheden van het zwemmen aan. 

Wedstrijden

Interne

Op 11 november organiseren wij jaarlijks onze clubkampioenschappen. Alle zwemmers vanaf ZS2 (die reeds 25 m kunnen overbruggen) kunnen hier aan deelnemen. Wij moedigen AL DEZE zwemmers van de zwemschool aan om hieraan deel te nemen. Hou deze datum alvast jaarlijks vrij om te kunnen deelnemen.

In de maand december organiseren we onze laatste kans wedstrijd. De zwemmers van het SCHAKELTEAM en het BELOFTENTEAM worden aangemoedigd om deel te nemen aan deze wedstrijd.

In het voorjaar organiseert AZK zijn eigen Paco-wedstrijd waaraan ook andere clubs deelnemen. Alle kinderen vanaf ZS2, die 25m kunnen overbruggen, zullen hiervoor worden uitgenodigd.

Externe

Naast eigen wedstrijden nemen we ook deel aan wedstrijden die buitenshuis worden georganiseerd en waar jullie ook eens kunnen proeven van het wedstrijdzwemmen. De uitnodigingen worden verdeeld via een persoonlijke mail aan de zwemmer.

Wie kan deelnemen aan deze wedstrijden?

Altijd : ZS4A –BELOFTEN

Bij voldoende begeleiding : Startblokteam – ZS4B/C – ZS3A/B/C/D – ZS2A/B

Hierbij wordt voorrang gegeven aan de groepen die meerdere keren per week zwemmen en die verder in het traject zitten.

Andere

Het brevetzwemmen gaat voor de zwemschool minimaal 1x per jaar door. We zwemmen met de ganse groep hetzelfde brevet.

Onze trainers