Competitieploeg

Starten in onze competitieploeg

De competitiegroep wil een kwaliteitsvol en planmatig opgebouwd aanbod ontwikkelen om sportzwemmers de ruimte en ondersteuning te bieden om het beste uit zichzelf naar boven te halen zodat ze zich met anderen kunnen meten op meerdere niveaus in licentiewedstrijden van de Vlaamse Zwemfederatie of Kampioenschappen op Belgisch niveau.

De keuze van een zwemmer voor de competitiegroep is een bewuste en positieve keuze. Van hen (en van hun ouders) wordt voldoende trainingsinzet en motivatie gevraagd zodat ze hun ambities in de praktijk waar kunnen maken. Voor elke zwemmer wordt, binnen de mogelijkheden van hun talenten, de lat jaar na jaar wat hoger gelegd zowel op technisch niveau als wat betreft tijden.

Zwemmers komen meestal in de competitiegroep via het beloftenteam van onze eigen zwemschool.

Selectie en begeleiding

Selectie

De zwemmers van het beloftenteam worden na een jaar geëvalueerd en geselecteerd voor de competitie als ze voldoen aan bepaalde criteria zoals techniek, inzet, aanwezigheid en snelheid. Zwemmers van andere clubs kunnen op basis van een test ook starten in onze competitie groep. Indien u interesse heeft om getest te worden kan u zich melden via info@arvicola.be

Begeleiding

Elke groep heeft een groepstrainer die de trainingen schrijft en de zwemmers nauwlettend opvolgt en evalueert. De trainingen worden geschreven op basis van een jaarplanning gemaakt door de verantwoordelijke van de competitie in samenspraak met de hoofdtrainer. (Zie trainers).

Onze competitiegroepen

De ontwikkeling van de competitiezwemmer wordt ingepast in een meerjarenplanning. Deze meerjarenplanning voorziet in een lineaire ontwikkelingslijn voor zwemmers van C1 tot en met C3 (op basis van maturiteit van het kind). Nadien is er de keuze om voldoende of meer te trainen naargelang de eigen ambities en de evaluatie door de trainers. Deze meerjarenplanning wordt geconcretiseerd in een jaarplan, aangepast aan elke groep.

De leeftijd van deze zwemmers ligt tussen 8 en 12 jaar (leeftijd in september). Zwemmers uit deze groep kunnen deelnemen aan een beperkt aantal wedstrijden, die voldoende begeleid zullen worden. De doelstelling van de groep is om de techniek verder uit te diepen, de afstand verder op te bouwen en op een rustige en verantwoorde manier kennis te maken met het wedstrijd zwemmen.

Deze groep bestaat uit zwemmers tussen 11 en 14 jaar (in september). Meisjes van 12 jaar kunnen mogelijk ook al in de C3 groep ingedeeld worden indien zij hiervoor klaar zijn. De hoofddoelstellingen van deze groep zijn de techniek van alle stijlen verfijnen (ook op langere afstand) en verdere opbouw van het algemeen (aeroob) uithoudingsvermogen in crawl.

In deze groep zwemmen jongeren tussen 13 en 15 jaar (in september). De trainingsintensiteit zal hier geleidelijk toenemen. De zwemmers zullen hier voor het eerst anaeroob gaan trainen, iets wat bij de C2 groep nog niet gebeurde. Verschillende soorten uithoudingstrainingen komen hier aanbod, er wordt verder getraind op verschillende stijlen.

In deze groep zwemmen zwemmers vanaf 14 jaar en ouder met als doel vooral het opkrikken van de uithouding zowel aeroob als anaeroob. Persoonlijke stijl zal in deze groep meer centraal komen te staan. Het hoofddoel van deze groep is trainen voor belangrijke wedstrijden.

Algemene informatie

Aanwezigheid

Om het effect van onze trainingen optimaal te houden vragen wij om aan zoveel mogelijk trainingen deel te nemen, met een minimum maandgemiddelde van 85%. Er worden regelmatig extra trainingen georganiseerd waarvan deelname ook gewenst is.

In verband met de wedstrijden vragen wij een aanwezigheid op onze eigen wedstrijden en piekwedstrijden. Voor de andere wedstrijden vragen wij om zoveel mogelijk deel te nemen. Voor elke zwemmer worden wedstrijden geselecteerd, om overaanbod te vermijden. Wij gaan er vanuit dat de zwemmers deelnemen aan de geselecteerde wedstrijden, indien je niet kan deelnemen moet je je op tijd afmelden om een boete te vermijden.

Opwarming

Met zicht op het verbeteren van de lenigheid en vormspanning wordt er ook aandacht besteed aan training op het droge.

Elke groep zal meerdere malen per week (15 min op zaterdag, 5 min tijdens de week) voor de training oefeningen doen onder leiding van een trainer. Deze reeksen omvatten buik- en rugspieroefeningen, oefeningen voor het verbeteren van de vormspanning, stabilisatie oefeningen voor spieren en gewrichten en oefeningen gericht op het verbeteren van de lenigheid.

Onze trainers